Triết học tôn giáo của Augustino

Triết học tôn giáo của Augustino
Tác giả: TS. Vũ Thị Hải
Số trang: 311 trang
Giá tiền: 152.000 đ
Xuất bản: Tháng 5/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 4 phần, được trình bày một cách logic, khoa học. Ở phần đầu, tác giả tập trung phân tích những điều kiện và tiền đề hình thành tư tưởng triết học của Augustino, từ đó làm rõ vấn đề bản thể luận và nhân học. Tiếp theo, tác phẩm khai thác vấn đề nhận thức luận, đạo đức học, triết học lịch sử, nhằm chỉ ra những giá trị lịch sử và ảnh hưởng của Augustino đến chủ nghĩa hiện sinh thế kỷ XX. Triết học tôn giáo của Augustino không chỉ được bàn luận một cách có hệ thống, chuyên sâu qua từng trang sách mà còn được làm nổi bật trên những đóng góp và giới hạn của hệ thống tư tưởng đó. Thông qua cuốn sách, có thể thấy được, Augustino đã có những phát hiện vô cùng độc đáo về con người trong thế giới nội tâm của nó. Khám phá tinh tế về nhân học của Augustino đã mang lại những hướng dẫn thiết thực trong việc thực hành đạo đức - tâm linh nhằm dẫn đưa con người vươn tới hạnh phúc chân thật. Và đó cũng chính là đóng góp lớn nhất của ông đối với nền triết học phương Tây.

  Trong thời kỳ hội nhập, cùng với sự phát triển của kinh tế, văn hóa, xã hội, như các nước trên thế giới, con người Việt Nam cũng đang phải đối mặt với sự suy thoái của đạo đức, lối sống. Việc quay trở về nghiên cứu những giá trị của triết học Kitô giáo nói chung và triết học Augustino nói riêng có ý nghĩa thiết thực cả về mặt lý luận và thực tiễn. Do vậy, cuốn sách chắc chắn sẽ là một tài liệu hữu dụng đối với các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên yêu thích môn Triết học.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Hoàng Đăng Quang - PGS.TS. Vũ Thanh Sơn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 338.000 đ
  Tác giả: Michael Zweig
  Giá tiền: 328.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Vũ Ngọc Khánh
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lê Quốc Lý và ThS. Lê Quốc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. NGND. Hà Minh Đức
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Minh Hải
  Giá tiền: 128.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 339.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: 516.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Chí Trung, TS. Phạm Văn Kiền và nhà báo Nguyễn Bá đồng chủ biên
  Giá tiền: 132.000 đ
  Tác giả: Sơn Tùng
  Giá tiền: 160.000 đ