Triết học tôn giáo của Augustino

Triết học tôn giáo của Augustino
Tác giả: TS. Vũ Thị Hải
Số trang: 311 trang
Giá tiền: 152.000 đ
Xuất bản: 5/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 4 phần, được trình bày một cách logic, khoa học. Ở phần đầu, tác giả tập trung phân tích những điều kiện và tiền đề hình thành tư tưởng triết học của Augustino, từ đó làm rõ vấn đề bản thể luận và nhân học. Tiếp theo, tác phẩm khai thác vấn đề nhận thức luận, đạo đức học, triết học lịch sử, nhằm chỉ ra những giá trị lịch sử và ảnh hưởng của Augustino đến chủ nghĩa hiện sinh thế kỷ XX. Triết học tôn giáo của Augustino không chỉ được bàn luận một cách có hệ thống, chuyên sâu qua từng trang sách mà còn được làm nổi bật trên những đóng góp và giới hạn của hệ thống tư tưởng đó. Thông qua cuốn sách, có thể thấy được, Augustino đã có những phát hiện vô cùng độc đáo về con người trong thế giới nội tâm của nó. Khám phá tinh tế về nhân học của Augustino đã mang lại những hướng dẫn thiết thực trong việc thực hành đạo đức - tâm linh nhằm dẫn đưa con người vươn tới hạnh phúc chân thật. Và đó cũng chính là đóng góp lớn nhất của ông đối với nền triết học phương Tây.

  Trong thời kỳ hội nhập, cùng với sự phát triển của kinh tế, văn hóa, xã hội, như các nước trên thế giới, con người Việt Nam cũng đang phải đối mặt với sự suy thoái của đạo đức, lối sống. Việc quay trở về nghiên cứu những giá trị của triết học Kitô giáo nói chung và triết học Augustino nói riêng có ý nghĩa thiết thực cả về mặt lý luận và thực tiễn. Do vậy, cuốn sách chắc chắn sẽ là một tài liệu hữu dụng đối với các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên yêu thích môn Triết học.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy Vĩnh Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh - TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - TS. Trần Thị Hà Giang
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Trần Lê Văn
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quách Tấn - Quách Giao
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: 436.900 đ