Tư tưởng chính trị Hàn Phi Tử

Tư tưởng chính trị Hàn Phi Tử
Tác giả: TS. Trương Văn Huyền
Số trang: 200 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 01/2024
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Pháp gia là một trong những trường phái tư tưởng lớn của Trung Quốc có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội thời cổ đại. Những tư tưởng tiến bộ về phép trị nước cho thấy vai trò rất quan trọng của pháp luật và những quy tắc chung của xã hội. Hàn Phi Tử (280-233 Tr.CN) được đánh giá là đại diện tiêu biểu của trường phái Pháp gia. Ông đã tổng hợp, hoàn thiện tư tưởng của các nhà triết học Pháp gia trước đó, đồng thời, dung hợp và kế thừa những giá trị cốt lõi của hai trường phái Nho gia và Đạo gia. Điều này đã tạo nên nét đặc sắc của triết học Pháp gia, và làm cho nó trở thành một hệ thống lý luận hết sức chặt chẽ, sinh động và có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của lịch sử Trung Hoa.

  Cuốn sách Tư tưởng chính trị Hàn Phi Tử giới thiệu đến bạn đọc cơ sở hình thành và nội dung tư tưởng của Hàn Phi Tử, cũng như những giá trị và hạn chế trong tư tưởng của ông.

  Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương 1: Bối cảnh cho sự ra đời tư tưởng chính trị Hàn Phi Tử;       

  Chương 2: Nội dung tư tưởng chính trị Hàn Phi Tử;

  Chương 3: Một số hạn chế và những giá trị trong tư tưởng chính trị Hàn Phi Tử gợi mở sự kế thừa, vận dụng ở Việt Nam giai đoạn hiện nay.       

  Cuốn sách góp phần cung cấp thêm những nội dung trong nghiên cứu về tư tưởng Hàn Phi Tử, giúp bạn đọc có thêm hiểu biết về tư tưởng của ông, đồng thời hiểu rõ hơn về triết học Trung Quốc cổ đại.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng, Đỗ Thị Hảo
  Giá tiền: 142.000 đ
  Tác giả: Bùi Thi Sỹ
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy Vĩnh Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh - TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - TS. Trần Thị Hà Giang
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Trần Lê Văn
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quách Tấn - Quách Giao
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ