Tư tưởng Chính trị - xã hội của Mạnh Tử: Giá trị và hạn chế (Sách chuyên khảo)

Tư tưởng Chính trị - xã hội của Mạnh Tử: Giá trị và hạn chế (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Bùi Xuân Thanh
Số trang: 239 trang
Giá tiền: 115.000 đ
Xuất bản: Tháng 10/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 3 chương, đề cập vấn đề lịch sử hình thành và nội dung tư tưởng chính trị - xã hội của Mạnh Tử, từ đó làm rõ những giá trị, hạn chế trong tư tưởng chính trị - xã hội của Mạnh Tử và nêu lên ý nghĩa lịch sử của tư tưởng chính trị - xã hội của Mạnh Tử đối với xã hội hiện đại. Đây là tài liệu chuyên khảo hữu ích, gợi mở một số vấn đề về xây dựng nhà nước, mang lại những bài học quý có thể kế thừa trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Thị Hải
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Đỗ Quỳnh Nga
  Giá tiền: 243.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trịnh Thị Hạnh
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Doãn Chính (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ