Loading...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về lập hiến - Nội dung và giá trị

Tư tưởng Hồ Chí Minh về lập hiến - Nội dung và giá trị
Tác giả: TS. Lê Thị Hằng
Số trang: 219 trang
Giá tiền: 67.000 đ
Xuất bản: Tháng 11/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách có cấu trúc gồm 03 chương, Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng lập hiến Hồ Chí Minh; Chương 2: Nội dung tư tưởng lập hiến Hồ Chí Minh; Chương 3: Giá trị tư tưởng lập hiến Hồ Chí Minh. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích, giúp độc giả có cái nhìn sâu sắc và toàn diện về tư tưởng lập hiến Hồ Chí Minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Đinh Quốc Thị (Chủ biên)
  Giá tiền: 298.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - TS. Biện Thị Hoàng Ngọc - TS. Đặng Minh Phụng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ