Loading...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về lập hiến - Nội dung và giá trị

Tư tưởng Hồ Chí Minh về lập hiến - Nội dung và giá trị
Tác giả: TS. Lê Thị Hằng
Số trang: 219 trang
Giá tiền: 67.000 đ
Xuất bản: Tháng 11/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách có cấu trúc gồm 03 chương, Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng lập hiến Hồ Chí Minh; Chương 2: Nội dung tư tưởng lập hiến Hồ Chí Minh; Chương 3: Giá trị tư tưởng lập hiến Hồ Chí Minh. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích, giúp độc giả có cái nhìn sâu sắc và toàn diện về tư tưởng lập hiến Hồ Chí Minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Lý Trần Lê
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Trần Thị Vân Hoa (Chủ biên)
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Văn Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 28.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, PGS.TS. Vũ Công Giao, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Quế Anh, TS. Bùi Tiến Đạt, PGS.TS. Vũ Công Giao, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ