Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh – Một số vấn đề cơ bản (xuất bản lần thứ hai, có chỉnh sửa, bổ sung)

Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh – Một số vấn đề cơ bản (xuất bản lần thứ hai, có chỉnh sửa, bổ sung)
Tác giả: GS.TS. Trần Văn Phòng - PGS.TS. Hoàng Anh
Số trang: 222 trang
Giá tiền: 126.000 đ
Xuất bản: 1/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thế giới quan, tư duy triết học của Hồ Chí Minh là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Người đã phát triển tư duy triết học trên nền tảng triết học Mác - Lênin. Tuy không để lại các tác phẩm triết học bởi nhiệm vụ của Hồ Chí Minh là cứu nước, cứu dân, giải phóng dân tộc khỏi áp bức, bóc lột, bất công, đem lại hòa bình tự do, hạnh phúc cho đồng bào, song trong các bài viết và nói của mình, Người lại thể hiện nhất quán thế giới quan, nhân sinh quan, tư duy triết học hệ thống. Các bài nói và viết của Hồ Chí Minh có nội dung rất phong phú, đa dạng, dù không sử dụng ngôn ngữ triết học, nhưng vẫn thể hiện tư tưởng của Người về nhiều vấn đề như: ý chí độc lập cho dân tộc và khát vọng tự do cho nhân dân; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội để tiến tới triệt để giải phóng con người; đại đoàn kết dân tộc; xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; về đạo đức cách mạng…

  Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh là triết học của cuộc sống, triết học hành động. Chính vì vậy, những vấn đề tưởng chừng rất phức tạp như phép biện chứng duy vật, mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vấn đề nhà nước và con người lại được thể hiện một cách rất mộc mạc, dễ hiểu trong tư tưởng triết học của Người. Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh thể hiện sự thống nhất cao độ giữa lý luận và thực tiễn, vì vậy trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay, tư tưởng triết học Hồ Chí Minh nói riêng, tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, vẫn luôn đóng vai trò nền tảng tư tưởng cho chúng ta.

  Cuốn sách chuyên khảo Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh - Một số vấn đề cơ bản của GS.TS. Trần Văn Phòng và PGS.TS. Hoàng Anh cung cấp cho bạn đọc những nội dung khái quát nhất về tư tưởng triết học Hồ Chí Minh như: cơ sở hình thành, thế giới quan, phép biện chứng duy vật trong tư tưởng triết học Hồ Chí Minh; sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, mối quan hệ biện chứng giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vấn đề Nhà nước và con người trong tư tưởng triết học Hồ Chí Minh; phong cách tư duy Hồ Chí Minh; và giá trị vận dụng của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên các trường đại học cao đẳng trên cả nước cũng như bạn đọc hiểu rõ hơn về tư tưởng triết học của Hồ Chí Minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 156.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lại Quốc Khánh
  Giá tiền: 148.000 đ
  Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Giá tiền: 155.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ