Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác Hồ xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng

Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác Hồ xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng
Tác giả: PGS.TS. Hoàng Anh và TS. Trần Văn Đông (Đồng chủ biên)
Số trang: 196 trang
Giá tiền: 92.000 đ
Xuất bản: 10/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Được xác định là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, thanh niên Việt Nam chiếm khoảng 30% trong cơ cấu dân số; đây là đội hậu bị tin cậy của Đảng, lực lượng dân cư có nhiều tiềm năng về sức khỏe, trí tuệ và khả năng thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường trong nước, quốc tế…

  Tuy nhiên, do còn những hạn chế nhất định về trình độ, kinh nghiệm sống nên thanh niên dễ bị kích động, lôi kéo, dễ có tâm lý chán nản, bi quan trước những cám dỗ của cuộc sống. Vì vậy, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường cho thanh niên Việt Nam hiện nay là một việc làm quan trọng và cần thiết để hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ “phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; là hành động thiết thực để thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Nhằm cung cấp nguồn tài liệu nghiên cứu, tham khảo về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác Hồ xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng của tập thể tác giả, do PGS.TS. Hoàng Anh và TS. Trần Văn Đông (Đồng chủ biên).

  Nội dung cuốn sách gồm các bài viết góp phần khơi dậy và phát huy khát vọng phát triển của thanh niên Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục thanh niên phát huy tính tự giác, chủ động, tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ, bồi đắp lý tưởng cách mạng; nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…

  Những thông tin mà cuốn sách cung cấp sẽ giúp tuổi trẻ Việt Nam có nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, ý thức, trách nhiệm của mình với non sông đất nước. Đồng thời, đó cũng là lời tri ân gửi tới những thế hệ cha anh đi trước, những người đã cống hiến, hy sinh tuổi thanh xuân của mình vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân để thế hệ trẻ ngày nay được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc.

  Nguyễn Trường Tam 

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ