Đầu tư phát triển

Đầu tư phát triển
Tác giả: PGS, TS. Ngô Doãn Vịnh
Số trang: 576 trang
Giá tiền: 92.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Phát triển, thịnh vượng, giàu có là đích hướng tới của bất cứ quốc gia, dân tộc nào. Từ việc nghiên cứu đầu tư phát triển trên cả bình diện lý thuyết và thực tiễn, PGS, TS. Ngô Doãn Vịnh đã biên soạn cuốn Đầu tư phát triển.

  Tác giả đã có những luận giải về phát triển từ nhận thức trên quan điểm triết học đến những nhân tố hình thành, biểu hiện của phát triển. Không những bằng lý luận mà còn bằng cả  những dẫn chứng và bảng biểu minh họa cụ thể, tác giả đã trình bày một cách sinh động các vấn đề liên quan đến đầu tư phát triển như: hình thái vận động của phát triển, con đường, các giai đoạn, chất lượng, nguồn lực và động lực của phát triển, phương thức tăng trưởng để phát triển… Ngoài ra, cuốn sách cũng trình bày về chủ thuyết, chiến lược phát triển và văn hóa phát triển. Tất cả vấn đề này đều được nhìn nhận trong bối cảnh Việt Nam, mang những đặc trưng, và bản sắc Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra những nhận định, phân tích về đầu tư phát triển. Khi phân tích về đầu tư phát triển, tác giả đứng trên các quan điểm khác nhau và với các phương pháp khác nhau để đưa ra những luận giải xác đáng. Từ việc so sánh với các nước trong khu vực và trên thế giới, tác giả bàn về chiến lược đầu tư phát triển ở Việt Nam. Những định hướng chiến lược đó sẽ là kim chỉ nam, là bước khởi đầu cho việc làm giàu, phát triển của cá nhân và của quốc gia.

  Trong thời đại toàn cầu hóa, mở cửa hội nhập quốc tế, vấn đề đầu tư phát triển càng có ý nghĩa quan trọng đối với các quốc gia. Với những phân tích, dẫn chứng, số liệu cụ thể, cập nhật, cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các nhà đầu tư có những kiến thức cơ bản liên quan đến lĩnh vực này và có kinh nghiệm, động lực để có những hoạt động đầu tư, thúc đẩy nền kinh tế, xây dựng xã hội ngày một giàu mạnh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ