Đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia của Hoa Kỳ ở Việt Nam

Đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia của Hoa Kỳ ở Việt Nam
Tác giả: Đặng Hoàng Thanh Nga
Số trang: 180 trang
Giá tiền: 33.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa và tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, hoạt động của các công ty xuyên quốc gia (TNCs) đã và đang có vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thế giới, đặc biệt là trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của các nước đang phát triển. Có thể nói, các công ty xuyên quốc gia là chủ thể, là vật truyền dẫn dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và kỹ thuật từ các trung tâm phát triển ra các vùng ngoại vi của thế giới.

  Hoa Kỳ là một nước công nghiệp hàng đầu thế giới. Các công ty xuyên quốc gia của Hoa Kỳ có tiềm lực kinh tế mạnh với ưu thế về vốn, khoa học và công nghệ, thị trường..., là những đối tác đầu tư lớn. Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương mở cửa và hội nhập vào nền kinh tế thế giới, Việt Nam đã có những cơ hội tốt trong việc thu hút đầu tư trực tiếp từ các công ty xuyên quốc gia của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, số lượng các công ty xuyên quốc gia của Hoa Kỳ hoạt động ở Việt Nam còn ít. Trong khi đó, các nước khác trong khu vực như Trung Quốc, Malaixia, Thái Lan đã thu hút được khá nhiều công ty xuyên quốc gia của Hoa Kỳ. Phần lớn các công ty xuyên quốc gia của Hoa Kỳ hoạt động ở Việt Nam hiện nay vẫn đầu tư cầm chừng và còn chờ đợi nhiều vào sự thay đổi môi trường đầu tư cũng như sức mua của thị trường. Hiện trạng này đã đặt ra nhiều câu hỏi: Tình trạng thu hút đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia của Hoa Kỳ ở Việt Nam thời gian qua như thế nào? Những nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng hoạt động kém hiệu quả? Để thu hút đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia của Hoa Kỳ, cần phải có những giải pháp như thế nào?...

  Những tiến triển mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ, những động thái mới của môi trường đầu tư trong khu vực, đòi hỏi cần nghiên cứu, phân tích, đánh giá một cách khách quan và đề xuất những giải pháp hữu hiệu để thu hút trực tiếp của công ty xuyên quốc gia của Hoa Kỳ trong thời gian tới. Để góp phần đáp ứng những yêu cầu đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia của Hoa Kỳ ở Việt Nam.

  Cuốn sách phân tích một cách cụ thể về những vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia của Hoa Kỳ ở Việt Nam, đặc biệt là kinh nghiệm của Trung Quốc về thu hút đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Đồng thời, các tác giả cũng đã phân tích tình hình thu hút đầu tư trực tiếp, tác động, và đánh giá hoạt động đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Phần cuối cuốn sách trình bày rõ định hướng cũng như một số gợi ý về mặt chính sách nhằm tăng cường thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp từ các công ty xuyên quốc gia của Hoa Kỳ vào Việt Nam trong thời gian tới.

  Cuốn sách là tài liệu bổ ích giúp bạn đọc tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề này.

  Cuốn sách được kết cấu gồm 3 chương:

  Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về đầu tư trực tiếp của các công ty  xuyên quốc gia của Hoa Kỳ ở Việt Nam

  Chương II: Thực trạng đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia của Hoa Kỳ ở Việt Nam

  Chương III: Định hướng và một số giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia của Hoa Kỳ ở Việt Nam trong thời gian tới

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ