Ứng dụng ngoại giao văn hóa trong thực tiễn một số nước (Giáo trình dành cho sinh viên, học viên ngành ngoại giao)

Ứng dụng ngoại giao văn hóa trong thực tiễn một số nước (Giáo trình dành cho sinh viên, học viên ngành ngoại giao)
Tác giả: PGS.TS. Lê Thanh Bình
Số trang: 346 trang
Giá tiền: 167.000 đ
Xuất bản: 8/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ngoại giao văn hóa được nhiều quốc gia sử dụng như một công cụ đắc lực của “quyền lực mềm”. Vì vậy, hầu hết các quốc gia đều có chính sách truyền bá văn hóa ra nước ngoài và đã có một số quốc gia triển khai thành công chiến lược ngoại giao văn hóa như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… Ở Việt Nam, ngoại giao văn hóa là một bộ phận cấu thành của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, để ngoại giao văn hóa có thể phát huy vai trò như một phương thức nhằm lan tỏa giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế, tiếng nói của đất nước và con người Việt Nam trên trường quốc tế, việc nghiên cứu, tìm hiểu, học tập kinh nghiệm ngoại giao văn hóa của những quốc gia luôn tích cực triển khai mở rộng các “giá trị” văn hóa và đã có những thành công nhất định là cần thiết và cần được chú trọng trong nghiên cứu, tìm hiểu, giảng dạy và học tập tại các trường đại học chuyên ngành.

  Cuốn sách Ứng dụng ngoại giao văn hóa trong thực tiễn một số nước của PGS.TS. Lê Thanh Bình khái quát về đất nước, con người, đồng thời phân tích ngoại giao văn hóa trong thực tiễn của một số nước như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Adécbaigian, từ đó đưa ra những khuyến nghị, đề xuất nhằm thúc đẩy, tăng cường quan hệ hợp tác ngoại giao văn hóa cho Việt Nam, phát huy vai trò tích cực của ngoại giao văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp quốc gia phục vụ triển khai các mục tiêu đối ngoại của đất nước, củng cố quan hệ của Việt Nam với các nước trên thế giới nhằm nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy Vĩnh Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh - TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - TS. Trần Thị Hà Giang
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Trần Lê Văn
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quách Tấn - Quách Giao
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: 436.900 đ