Vai trò của các tập đoàn kinh doanh (Chaebol) trong quá trình phát triển kinh tế ở Hàn Quốc và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam

Vai trò của các tập đoàn kinh doanh (Chaebol) trong quá trình phát triển kinh tế ở Hàn Quốc và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam
Tác giả: Phan Thị Anh Thư
Số trang: 160 trang
Giá tiền: 41.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách đáp ứng một phần yêu cầu đặt ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập, từng bước xây dựng, cải tổ và phát triển các tập đoàn kinh doanh lớn nhằm phục vụ hiệu quả hơn nữa cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  Nội dung cuốn sách gồm ba chương.Trên cơ sở hệ thống hóa và khái quát hóa các tư liệu liên quan đến các vấn đề nghiên cứu, cuốn sách đã khắc họa cho người đọc một bức tranh hiện thực sinh động, toàn diện và khá sâu sắc về các Chaebol của Hàn Quốc, đi từ việc trình bày khái niệm, sự phân tích vai trò quan trọng của các tập đoàn này trong quá trình phát triển kinh tế của Hàn Quốc qua các thời kỳ lịch sử khác nhau. Trên cơ sở đó, bước đầu rút ra một số kinh nghiệm đối với các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam từ việc nghiên cứu cách thức quản lý và cải tổ doanh nghiệp của Chaebol, phục vụ hiệu quả hơn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

  Chương I: Khái quát về lịch sử hình thành và những đặc điểm cơ bản của các Chaebol;

  Chương II: Vai trò của các Chaebol trong quá trình phát triển kinh tế ở Hàn Quốc giai đoạn 1961-2010;

  Chương III: Một số kinh nghiệm đối với các tập đoàn kinh tế Việt Nam từ việc nghiên cứu cách thức quản lý và cải tổ doanh nghiệp của các Chaebol ở Hàn Quốc giai đoạn 1961-2010.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà kinh tế, các nhà hoạch định chính sách và mang lại nhiều kiến thức cho những bạn đọc quan tâm, tìm hiểu vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ