Vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
Tác giả: TS. Mai Lan Hương
Số trang: 320 trang
Giá tiền: 53.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ở Việt Nam hiện nay, vai trò của nhà nước đối với kinh tế không chỉ xuất phát từ yêu cầu phổ biến của quá trình phát triển kinh tế thị trường, mà còn xuất phát từ tính đặc thù của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong điều kiện hiện nay, khi toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế khách quan, Việt Nam ngày càng phải hội nhập sâu với kinh tế thế giới và khu vực. Để làm được điều đó, trách nhiệm trước hết thuộc về Nhà nước. Cuốn sách Vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam của TS. Mai Lan Hương góp phần giúp bạn đọc nghiên cứu, tìm hiểu những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế.

   Nội dung cuốn sách tập trung trình bày: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về hội nhập kinh tế quốc tế và sự tiến triển của vai trò của nhà nước trong lý thuyết và thực tiễn, làm rõ nội dung vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế; Nghiên cứu một cách khái quát kinh nghiệm của một số nước Đông Á và Đông Nam Á sau khi gia nhập WTO, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tham khảo; Phân tích, đánh giá thực trạng vai trò của nhà nước đối với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ khi nước ta tiến hành công cuộc đổi mới đến nay; Đề xuất những quan điểm và giải pháp chủ yếu có tính khả thi nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế khi Việt Nam đã gia nhập WTO, hội nhập sâu và đầy đủ hơn với kinh tế thế giới và khu vực.

  Hải Bình

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ