Vai trò của tri thức khoa học trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

Vai trò của tri thức khoa học trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Trần Hồng Lưu
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tác giả: TSalt. Trần Hồng Lưu

  Sang thế kỷ XXI, bất kỳ một quốc gia nào muốn phát triển đều không thể thiếu được vai trò của tri thức khoa học. Đặc biệt đối với Việt Nam, một đất nước đang ở trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì việc chiếm lĩnh được tri thức khoa học và công nghệ hiện đại để áp dụng thành công vào thực tiễn là một nhu cầu hết sức cấp bách.

   Cuốn sách Vai trò của tri thức khoa học trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay của TS. Trần Hồng Lưu giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về vai trò của tri thức khoa học và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nội dung cuốn sách tập trung trình bày các vấn đề chủ yếu sau:

  -          Thứ nhất, nghiên cứu bản chất, cấu trúc của tri thức khoa học;

  -          Thứ hai, làm rõ vai trò quan trọng của tri thức khoa học trong đời sống xã hội và trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

  -          Thứ ba, đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển tri thức khoa học phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc hoạch định chính sách khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang tiến hành ở nước ta hiện nay và việc nghiên cứu giảng dạy các môn lý luận Mác-Lênin và đường lối, chính sách của Đảng.

  Cuốn sách gồm 260 trang, giá 51.000đ

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ