Văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận (1986 – 2021)

Văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận (1986 – 2021)
Tác giả: Ban Dân vận
Số trang: 878 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 5/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách tập hợp các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận được ban hành từ khi đôii mới đến nay. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích, phục vụ hiệu quả cho công tác dân vận của các cơ quan, tổ chức tại Trung ương, địa phương và đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận, công tác vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc
  Giá tiền: 195.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 293.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 310.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 267.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 48.000 đ