Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng vào phòng, chống suy thoái đạo đức của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng vào phòng, chống suy thoái đạo đức của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng hiện nay
Tác giả: Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Số trang: 284 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 10/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách khái quát vai trò của đạo đức cách mạng và những phẩm chất đạo đức cách mạng cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích những bối cảnh tác động và những yêu cầu đặt ra đối với việc phòng, chống suy thoái đạo đức của cán bộ, đảng viên, giúp nhận diện những biểu hiện này; từ đó đưa ra những giải pháp để đấu tranh phòng, chống suy thoái đạo đức của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích giúp cán bộ, đảng viên thấm nhuần hơn nữa những nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, đồng thời vận dụng tư tưởng của Người vào việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng Đảng. Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn – TS. Tạ Văn Sỹ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành; Thiếu tướng, PGS.TS. Lê Văn Thắng; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn (Đồng Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Phan Trung Lý - ThS. Nguyễn Trung Thành (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc
  Giá tiền: 195.000 đ