Loading...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng vào phòng, chống suy thoái đạo đức của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng vào phòng, chống suy thoái đạo đức của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng hiện nay
Tác giả: Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Số trang: 284 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 10/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách khái quát vai trò của đạo đức cách mạng và những phẩm chất đạo đức cách mạng cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích những bối cảnh tác động và những yêu cầu đặt ra đối với việc phòng, chống suy thoái đạo đức của cán bộ, đảng viên, giúp nhận diện những biểu hiện này; từ đó đưa ra những giải pháp để đấu tranh phòng, chống suy thoái đạo đức của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích giúp cán bộ, đảng viên thấm nhuần hơn nữa những nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, đồng thời vận dụng tư tưởng của Người vào việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng Đảng. Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Đinh Quốc Thị (Chủ biên)
  Giá tiền: 298.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - TS. Biện Thị Hoàng Ngọc - TS. Đặng Minh Phụng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ