Loading...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết các mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết các mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Nguyễn Tùng Lâm
Số trang: 272 trang
Giá tiền: 65.000 đ
Xuất bản: Tháng 09-2018
Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, giúp cho độc giả hiểu hơn về một số vấn đề cơ bản như: tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp; giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc...
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, giúp cho độc giả hiểu hơn về một số vấn đề cơ bản như: tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp; giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong quá trình đổi mới ở Việt Nam hiện nay; quan điểm, giải pháp cơ bản để giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích trong công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập về tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, đặc biệt là tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vũ Hoàng Công
  Giá tiền: 128.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 233.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ