Văn hóa chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn hóa chính trị (Chuyên luận, xuất bản lần thứ ba, có sửa chữa, bổ sung)

Văn hóa chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn hóa chính trị (Chuyên luận, xuất bản lần thứ ba, có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: Phạm Hồng Tung
Số trang: 847 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 31 chuyên luận, đề cập nhiều vấn đề căn bản trong nghiên cứu văn hóa chính trị. Trên cơ sở cách tiếp cận văn hóa chính trị và mối quan hệ giữa các thành tố liên quan, tác giả đã đi sâu nghiên cứu nhiều vấn đề lịch sử cận, hiện đại Việt Nam nhằm chỉ ra những khía cạnh mới, bổ sung hoặc hiệu chỉnh cách nhận thức trước đây. Nhiều vấn đề về văn hóa, lối sống, văn hóa cộng đồng, vấn đề dân tộc, bản thể chính trị, dân tộc, cấu trúc quyền lực… ở Việt Nam được tác giả nghiên cứu công phu nghiêm túc. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên và học viên thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn.

  Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Liên
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vũ Đức Liêm – Ninh Xuân Thao (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Xuân Đính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Thu Hằng, PGS.TS. Lương Khắc Hiếu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 189.000 đ
  Tác giả: Viện Nghiên cứu Văn hóa – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TS. Hoàng Bá Thịnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Thiện - GS.TS. Từ Thị Loan (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Rebecca Prince - Ruiz, Joanna Atherfold Finn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, TS. Nguyễn Cao Đức (Đồng Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ