Văn hóa Khmer Nam Bộ - Nét đẹp trong bản sắc văn hóa Việt Nam

Văn hóa Khmer Nam Bộ - Nét đẹp trong bản sắc văn hóa Việt Nam
Tác giả: Phạm Thị Phương Hạnh (Chủ biên)
Số trang: 336 trang
Giá tiền: 92.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của người Khmer Nam Bộ (gồm cả văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần) nhằm phát huy những nét đẹp, những mặt tích cực, những tiềm năng, thế mạnh của dân tộc Khmer trong sự phát triển chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

  Ngoài phần Phụ lục, cuốn sách gồm 6 phần chính:

  - Phần thứ nhất: Một số nét khái quát về người Khmer Nam Bộ;

  - Phần thứ hai: Tôn giáo - Tín ngưỡng;

  -  Phần thứ ba: Lễ hội;

  -  Phần thứ tư: Văn hóa nghệ thuật;

  - Phần thứ năm: Phong tục - Tập quán;

  - Phần thứ sáu: Ngành, nghề truyền thống;

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Thị Hải
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Đỗ Quỳnh Nga
  Giá tiền: 243.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trịnh Thị Hạnh
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Doãn Chính (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ