Văn hóa Trung Hoa - Lịch sử và hiện tại (Sách tham khảo)

Văn hóa Trung Hoa - Lịch sử và hiện tại (Sách tham khảo)
Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
Số trang: 434 trang
Giá tiền: 178.000 đ
Xuất bản: Tháng 5/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 5 chương, lấy bối cảnh là nền văn minh Trung Quốc và phương Tây giao lưu học hỏi lẫn nhau để giải thích nội dung chính của văn hóa Trung Quốc một cách vừa giản lược, vừa hệ thống từ các phương diện nguồn gốc, diễn biến văn hóa, chế độ, tư tưởng, giá trị, cũng như nghệ thuật và thẩm mỹ trong lịch sử Trung Quốc và chia sẻ “kinh nghiệm Trung Quốc”, “lý luận Trung Quốc”, “chế độ Trung Quốc” với thế giới bên ngoài.

  Cuốn sách là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể về đất nước và văn hóa Trung Quốc.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Denise Affonco; Biên dịch: Trần Quang Hiếu; Hiệu đính: Lê Mạnh Linh
  Giá tiền: 92.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Tạp chí Xây dựng Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ