Văn kiện Đảng bộ tỉnh Sơn La - tập 5 (1971-1972)

Văn kiện Đảng bộ tỉnh Sơn La - tập 5 (1971-1972)
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
Số trang: 727 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thời kỳ 1971-1972 là những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước gian khổ, quyết liệt, đầy thử thách, hy sinh của cả dân tộc Việt Nam nói chung và nhân dân Sơn La nói riêng. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc, bảo đảm hậu phương làm tốt nghĩa vụ chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc, bảo đảm hậu phương làm tốt nghĩa vụ chi viện cho tiền tuyến. Bên cạnh đó, Đảng bộ và nhân dan Sơn La vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng quốc phòng và tiềm lực kinh tế địa phương; củng cố, xây dựng và hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; tiến hành mạnh mẽ cách mạng kỹ thuật, cách mạng tư tưởng văn hóa; đẩy mạnh phát triển nông lâm nghiệp; khôi phục và tiếp tục phát triển công nghiệp địa phương, đẩy mạnh sự nghiệp văn hóa - xã hội.

  Trên cơ sở chủ trương của Đảng và căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành nhiều văn bản quan trọng đó là những chỉ thị, nghị quyết, thông tri, quyết nghị, báo cáo… phản ánh sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Tỉnh ủy Sơn La từ việc tổng kết phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác tổ chức cán bộ, giáo dục, bồi dưỡng đường lối, chính sách của Đảng… đến việc phát triển kinh tế, tăng cường lãnh đạo củng cố lực lượng dân quân tự vệ, đẩy mạnh phong trào bảo vệ trật tự trị an, tăng cường công tác phòng không và sẵn sàng chiến đấu…

  Cuốn sách Văn kiện Đảng bộ tỉnh Sơn La - tập 5 (1971-1973) phản ánh một cách trung thực, tương đối đầy đủ, có hệ thống những nội dung trên. Nội dung cuốn sách là những trang sử hào hùng của Đảng bộ và nhân dân Sơn La trong cuộc đấu tranh giải phóng, bảo vệ và xây dựng quê hương, là minh chứng khẳng định giá trị trường tồn, sự phát triển về tư duy lý luận của Đảng bộ và thực tiễn sinh động của phong trào quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ qua những bước thăng trầm của lịch sử vùng đất biên cương, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Thị Hải Yến, TS. Đàm Bích Hiên, TS. Ngô Văn Vũ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
  Giá tiền: 130.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình An (huyện ủy Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Tân (Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (Đảng bộ Thành phố Hà Nội)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Đức - xã Thạnh Đức(Đảng bộ huyện Bến Lức)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai, Đảng bộ Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Thọ, Đảng bộ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đất Đỏ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng họ Dương Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đak Trôi, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hành Thuận, Huyện ủy Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Trung, Huyện ủy Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
  Giá tiền: Liên hệ