Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 - 1956, Tập 1: Khu ủy I, Khu ủy X, Khu ủy XII, Khu ủy XIV, Liên khu ủy X (1946 - 1948)

Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 - 1956, Tập 1: Khu ủy I, Khu ủy X, Khu ủy XII, Khu ủy XIV, Liên khu ủy X (1946 - 1948)
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Số trang: 946 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách nằm trong bộ sách Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 - 1956, gồm 9 tập. Tập 1 của bộ sách Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 - 1956, gồm 155 tài liệu, bao gồm các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, báo cáo, biên bản, đề án của các tổ chức tiền thân của Liên khu ủy Việt Bắc, bao gồm: Khu ủy I, Khu ủy X, Khu ủy XII, Khu ủy XIV và Liên khu ủy X từ năm 1946 đến năm 1948. Trong đó, tài liệu của Liên khu ủy X chiếm số lượng nhiều hơn cả. Nội dung các tài liệu phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Khu ủy I, Khu ủy X, Khu ủy XII, Khu ủy XIV và Liên khu ủy X trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong những năm đầu toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

  Trong mỗi Khu ủy, các tài liệu được sắp xếp theo thời gian ban hành. Tài liệu hội nghị được sắp xếp theo trình tự diễn biến hội nghị. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Văn phòng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Văn phòng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Huyện ủy Năm Căn, Đảng bộ tỉnh Cà Mau
  Giá tiền: Liên hệ