Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 - 1956, Tập 3: Liên khu ủy I (1948)

Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 - 1956, Tập 3: Liên khu ủy I (1948)
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Số trang: 828 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 - 1956, Tập 3: Liên khu ủy I (1948) gồm 57 tài liệu văn kiện chính và 2 tài liệu trong phần phụ lục, được sắp xếp theo trật tự thời gian, với các thể loại: nghị quyết, chỉ thị, đề án, diễn văn, thông cáo, thông báo, báo cáo, công văn của Liên khu ủy I, Thường vụ Liên khu ủy I và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Liên khu ủy I. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ