Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 - 1956, Tập 5: Liên khu ủy Việt Bắc (1949 -1950)

Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 - 1956, Tập 5: Liên khu ủy Việt Bắc (1949 -1950)
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Số trang: 28 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 - 1956, Tập 5: Liên khu ủy Việt Bắc (1949-1950) gồm 150 tài liệu, được bố cục thành hai phần, phần văn kiện chính và phần phụ lục, trong đó phần văn kiện chính gồm 143 tài liệu và phần phụ lục có 7 tài liệu. Các tài liệu, văn kiện đưa vào tập 5 đều được thẩm định, xác minh nguồn gốc lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng và một số Kho Lưu trữ tỉnh ủy, thành ủy do Cục Lưu trữ Trung ương Đảng tổ chức sưu tầm. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ