Vì sự trong sạch, vững mạnh và trường tồn của Đảng

Vì sự trong sạch, vững mạnh và trường tồn của Đảng
Tác giả: Trần Quốc Vượng
Số trang: 636 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Quý I/2024
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Qua 94 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt là sau gần 40 năm đồng hành cùng đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta ngày càng trưởng thành, nội bộ Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ngày càng được nâng cao. Trong giai đoạn hiện nay, đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Hội nghị Trung ương 4 khóa XII nhận định, thực trạng đó đã làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, uy tín, thanh danh của Đảng là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”. Tâm nguyện của toàn dân là tha thiết mong muốn và nghiêm khắc đòi hỏi Đảng phải thật sự trong sạch, vững mạnh. Do vậy, phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

  Cuốn sách Vì sự trong sạch, vững mạnh và trường tồn của Đảng tập hợp trên 70 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đảm nhiệm nhiều vị trí công tác, dù ở bất cứ vị trí, nhiệm vụ nào, đồng chí luôn thể hiện sự say mê, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao và để lại nhiều dấu ấn. Đặc biệt, trên cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng (2016 - 2021), đồng chí đã có nhiều đóng góp nổi bật cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vì vậy, những bài viết, bài phát biểu trong cuốn sách sẽ giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, hiểu rõ sự lãnh đạo của Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

  Cuốn sách gồm ba phần: Phần thứ nhất: Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo tiền bối của Đảng; Phần thứ hai: Dấu ấn công tác Kiểm tra Đảng; Phần thứ ba: Phát huy vai trò của các cấp, các ngành, đoàn thể trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ