Việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ

Việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ
Tác giả: TS. Trần Đình Chín, ThS. Nguyễn Dũng Anh (Đồng chủ biên)
Số trang: 220 trang
Giá tiền: 39.000 đ
Xuất bản: Tháng 12-2014
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, đề cập đến những cơ sở lý luận và thực tiễn về việc làm, giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa; phân tích thực trạng chất lượng lao động, việc làm và tình hình giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất ở vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ với những hạn chế và một số vấn đề đặt ra. Trên cơ sở đó, các tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất ở khu vực kinh tế trọng điểm Trung Bộ trong thời gian tới như: tiến hành rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống quy hoạch, kế hoạch vùng đất nông nghiệp cần thiết phải giải tỏa; không ngừng nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các hình thức, cách thức đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất; hoàn thiện cơ chế giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất; tăng cường trách nhiệm đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ở vùng bị thu hồi đất trong việc giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất; tăng cường giáo dục tính chủ động về tự tạo và tìm kiếm việc làm cho người lao động bị thu hồi đất; mở rộng thị trường xuất khẩu lao động và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động bị thu hồi đất được tham gia vào xuất khẩu lao động…

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ