Vĩnh Long 45 năm xây dựng và phát triển (1975 - 2020)

Vĩnh Long 45 năm xây dựng và phát triển (1975 - 2020)
Tác giả: Tỉnh ủy Vĩnh Long
Số trang: 371 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 01/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Vĩnh Long là tỉnh nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, ở vị trí trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhân dân Vĩnh Long giàu truyền thống yêu nước và cần cù, sáng tạo trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

  Trải qua 45 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cùng với cả nước tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã đạt được những thành tựu to lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và tư pháp.

  Cuốn sách Vĩnh Long 45 năm xây dựng và phát triển (1975 - 2020) góp phần tái hiện quá trình 45 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Vĩnh Long, qua đó làm nổi bật những thành tựu đạt được, cũng như nêu rõ những hạn chế, phân tích nguyên nhân để từ đó đúc kết những kinh nghiệm nhằm đưa Vĩnh Long phát triển hơn trong thời gian tới, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

  Ngoài những nội dung cung cấp khái quát tình hình tỉnh Vĩnh Long trong 45 năm qua (từ năm 1975 đến năm 2020), cuốn sách trình bày quá trình phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực: xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế; xây dựng kết cấu hạ tầng; văn hóa - xã hội, tài nguyên và môi trường; quốc phòng - an ninh; đánh giá những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các mục tiêu, giải pháp nhằm phát triển tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới. Chặng đường 45 năm xây dựng và phát triển của tỉnh còn được làm rõ qua những số liệu về tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất nông, công nghiệp... từ các bài viết của một số ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; hình ảnh tiêu biểu trên các lĩnh vực nhằm giúp cho độc giả có thể thấy được sinh động hơn sự phát triển của tỉnh. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ