Vận dụng luật tục dân tộc Chăm trong quản lý nhà nước của chính quyền địa phương

Vận dụng luật tục dân tộc Chăm trong quản lý nhà nước của chính quyền địa phương
Tác giả: TS. Trương Tiến Hưng
Số trang: 332 trang
Giá tiền: 55.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc thêm tư liệu về nội dung giá trị cơ bản của luật tục dân tộc Chăm và việc vận dụng luật tục dân tộc Chăm trong quản lý nhà nước của chính quyền địa phương.

  Nội dung cuốn sách gồm 6 chương:

  -  Chương I: Khái quát chung về luật tục và luật tục dân tộc Chăm;

  -  Chương II: Những nội dung cơ bản của luật tục dân tộc Chăm;

  -  Chương III: Những giá trị cơ bản của luật tục dân tộc Chăm;

  -  Chương IV: Cơ sở lý luận của việc vận dụng luật tục dân tộc Chăm trong quản lý cộng đồng người Chăm của chính quyền cơ sở;

  -  Chương V: Việc vận dụng luật tục dân tộc Chăm của chính quyền địa phương trong quản lý cộng đồng người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận trong thời gian qua;

  -  Chương VI: Quan điểm và giải pháp bảo đảm việc vận dụng luật tục dân tộc Chăm của chính quyền địa phương trong quản lý cộng đồng người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Xuân Đính
  Giá tiền: 1.000.000 đ
  Tác giả: Hồ Sơn Đài (Chủ biên)
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Liên
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ