Vấn đề giao đất, giao rừng và định canh, định cư vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Vấn đề giao đất, giao rừng và định canh, định cư vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Nam
Số trang: 128 trang
Giá tiền: 20.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm góp phần phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn cũng như những thành tựu và hạn chế trong quá trình thực hiện chính sách giao đất, giao rừng và định canh, định cư đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, từ đó đề ra phương hướng và các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn chính sách này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Vấn đề giao đất, giao rừng và định canh, định cư vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên do PGS.TS. Nguyễn Văn Nam (Chủ biên).

  Nội dung cuốn sách đem đến cho bạn đọc những kết quả nghiên cứu công phu, với các tài liệu và số liệu khoa học cùng nhiều phân tích sâu sắc trên cả phương diện lý luận và thực tiễn về vấn đề này. Cuốn sách gồm 2 chương: Chương I: Thực trạng việc giao đất, giao rừng và định canh, định cư đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Chương II: Những giải pháp tiếp tục giao đất, giao rừng và công tác định canh, định cư vùng đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên. Sách gồm 128 trang, giá 20.000 đồng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ