Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Tác giả: PGS,TS. Nguyễn Chí Bền
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • alt

  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Chí Bền (Chủ biên)
  Cuốn sách phác họa nên bức tranh toàn cảnh về nền văn hóa Việt Nam theo dòng chảy lịch sử từ quá khứ đến đương đại, phác họa những khảo cứu của tập thể tác giả về những tác động thuận, nghịch của bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, phân tích những cơ hội và thách thức của quá trình này đối với văn hóa Việt Nam. Qua việc khảo sát quá trình giao lưu, tiếp biến của văn hóa Việt Nam với các nền văn hóa khác trong suốt chiều dài lịch sử, cuốn sách rút ra những bài học kinh nghiệm về phát triển văn hóa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
  Trong quá trình hội nhập, văn hóa Việt Nam cần mở rộng giao lưu với thế giới, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại nhằm không ngừng làm giàu kho tàng văn hóa dân tộc, thúc đẩy tiến trình phát triển chung của đất nước. Bên cạnh đó, cuốn sách còn xác định những phương hướng, mục tiêu chủ yếu nhằm xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn tới, cụ thể hóa thành những nhiệm vụ cụ thể cho các lĩnh vực thuộc ngành văn hóa quản lý từ nay đến năm 2020 và đề xuất một hệ thống các giải pháp nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
        Có thể nói cuốn sách Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế có giá trị lý luận và thực tiễn, là một tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc học tập, nghiên cứu, tìm hiểu về các vấn đề của văn hóa Việt Nam.
  Cuốn sách gồm 380 trang, giá 60.000đ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ