Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2010-2015

Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2010-2015
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Linh

  Số trang: 128 trang

  Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ XVII họp từ ngày 16 đến ngày 18-8-2010 tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng gồm: Báo cáo chính trị;

  Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI; Nhiệm kỳ 2005-2010; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ huyện Vĩnh Linh.

  Để giúp cho các cấp ủy Đảng, đảng viên và nhân dân huyện Vĩnh Linh có tài liệu tìm hiểu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các văn kiện Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Linh phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2010-2015.

  Qua các văn kiện được trình bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, đã cho thấy tinh thần đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu cùng những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Linh đã đạt được trong thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn  hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng,… cũng như những khuyết điểm và hạn chế mà Đảng bộ và nhân dân huyện cần khắc phục. Qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thời kỳ 2010-2015. Cuốn sách cũng giới thiệu toàn văn Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2005-2010, trong đó báo cáo toàn bộ tình hình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI; trình bày các kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy; các nguyên nhân của khuyết điểm, hạn chế; những vấn đề cần tập trung lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới. Ngoài ra, cuốn sách còn giới thiệu một số bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo huyện. Phần cuối cuốn sách giới thiệu danh sách Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Linh, nhiệm kỳ 2010-2015.  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ