Xây dựng nền kinh tế thị trường – Kinh nghiệm của Hungary và bài học vận dụng cho Việt Nam

Xây dựng nền kinh tế thị trường – Kinh nghiệm của Hungary và bài học vận dụng cho Việt Nam
Tác giả: GS. TSKH. Lê Du Phong, TS. Trịnh Mai Vân, TS. Hồ Thị Hải Yến
Số trang: 244 trang
Giá tiền: 42.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Với mong muốn giúp bạn đọc tìm hiểu sâu hơn về kinh nghiệm xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường của một số nước Đông Âu trong thời gian qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Xây dựng nền kinh tế thị trường – Kinh nghiệm của Hungary và bài học vận dụng cho Việt Nam do GS. TSKH. Lê Du Phong, TS. Trịnh Mai Vân, TS. Hồ Thị Hải Yến đồng chủ biên.

  Bên cạnh việc phân tích thực trạng xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường ở Hungary – một nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu trước đây đã đạt được những thành công quan trọng trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường, cuốn sách đã khái quát quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam cần vận dụng. Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm đó, căn cứ vào thực trạng việc phát triển nền kinh tế thị trường trên thực tế ở nước ta từ năm 1986 đến nay, các tác giả đã đưa ra những giải pháp có tính chất đột phá để đẩy nhanh việc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam như: đổi mới chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất; tái cấu trúc lại nền kinh tế; nâng cao năng lực quản lý kinh tế của bộ máy nhà nước...

  Nội dung cuốn sách được chia thành 3 chương:

  -          Chương I: Xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường ở Hungary. Những bài học cho Việt Nam

  -          Chương II: Thực trạng xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

  -          Chương III: Vận dụng kinh nghiệm của Hungary vào việc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam trong thời gian tới

  Nguyễn Hải Bình

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ