Xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc nước ta hiện nay

Xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc nước ta hiện nay
Tác giả: PGS. TS. Hoàng Văn Hoan (Chủ biên)
Số trang: 348 trang
Giá tiền: 100.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Từ cơ sở lý luận về xây dựng nông thôn mới, cuốn sách đã phân tích thực trạng xây dựng nông thôn mới ở vùng Tây Bắc trong thời gian qua, đề xuất giải pháp đồng bộ, đột phá nhằm giải quyết những vấn đề có tính chiến lược, phát huy tiềm năng, lợi thế của khu vực cũng như sự nỗ lực vươn lên của các dân tộc thiểu số, để đưa các dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc thoát khỏi đói nghèo, hòa nhập với sự phát triển chung của cả nước.

  Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

  - Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng mô hình nông thôn mới

  - Chương 2: Thực trạng xây dựng mô hình nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc

  - Chương 3: Giải pháp xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Xuân Đính
  Giá tiền: 1.000.000 đ
  Tác giả: Hồ Sơn Đài (Chủ biên)
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Liên
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ