Loading...

Xây dựng lối sống tích cực của sinh viên trước tác động của mạng xã hội hiện nay

Xây dựng lối sống tích cực của sinh viên trước tác động của mạng xã hội hiện nay
Tác giả: PGS.TS. Trần Hậu Tân (Chủ biên)
Số trang: 162 trang
Giá tiền: 55.000 đ
Xuất bản: Tháng 8/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách có cấu trúc gồm 02 phần: Phần 1: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn xây dựng lối sống tích cực của sinh viên trước tác động của mạng xã hội; Phần 2: Yêu cầu và giải pháp cơ bản xây dựng lối sống tích cực của sinh viên trước tác động của mạng xã hội hiện nay. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, sinh viên, giảng viên, các cơ sở giáo dục đại học và những độc giả quan tâm đến vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 96.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Lâm Thành - ThS. Triệu Văn Bình (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 80.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: 177.000 đ
  Tác giả: Harvey G.Cox – Ikeda Daisaku; Dịch giả: Trần Quang Tuệ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Thanh Hương
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TSKH. Thào Xuân Sùng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vương Tương Huệ, Thanh Hương dịch
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Quỳnh Trang
  Giá tiền: 64.000 đ