Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hiện nay

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hiện nay
Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên)
Số trang: 292 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 11/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, có tốc độ phát triển kinh tế công nghiệp nhanh nhất cả nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở các tỉnh, thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

  Cuốn sách chuyên khảo Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hiện nay, phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn, luận giải các quan điểm và đề xuất các giải pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vùng kinh tế trọng điểm góp phần làm cơ sở tham mưu hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

  Cuốn sách gồm 3 chương: Chương I: Một số vấn đề lý luận về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Chương II: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - Thực trạng và một số yêu cầu đặt ra. Chương III: Định hướng và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2030.

  Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Diane Coyle
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael E. Kraft - Scott R. Furlong
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo -TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Sinh, PGS.TS. NGND. Trần Hiếu Nhuệ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ