Xây dựng Hệ chỉ tiêu thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Xây dựng Hệ chỉ tiêu thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045
Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Linh (Chủ biên)
Số trang: 291 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 3 chương, trình bày một số vấn đề lý luận về hệ chỉ tiêu, mục tiêu phát triển; các nhân tố ảnh hưởng tới việc xây dựng và thực hiện hệ chỉ  tiêu, mục tiêu phát triển; các nhân tố ảnh hưởng tới việc xây dựng và thực hiện hệ chỉ tiêu phát triển đất nước; kinh nghiệm của một số nước và tham khảo cho Việt Nam; đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng và những vấn đề đặt ra trong xây dựng và thực hiện hệ chỉ tiêu phát triển đất nước từ Đại hội XI đến nay; trên cơ sở đó, định hướng giải pháp chủ yếu thực hiện thắng lợi hệ chỉ tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 bằng việc đề xuất các nhóm giải pháp về xây dựng mục tiêu, hệ chỉ tiêu và tổ chức thực hiện mục tiêu, hệ chỉ tiêu đó. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 200.000 đ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 226.000 đ