Xây dựng khung tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Xây dựng khung tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
Số trang: 407 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm ba chương, trình bày khái quát cơ sở lý luận về nền kinh tế thị trường và một số khung tiêu chí nền kinh tế thị trường đặc trưng trên thế giới, kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế thị trường, cải cách thể chế kinh tế thị trường; phân tích thực trạng xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam trong 35 năm đổi mới, chỉ ra những mặt phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cũng như những tồn tại, hạn chế; từ đó các tác giả đề xuất khung tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và quan điểm, lộ trình, giải pháp nhằm đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển theo khung tiêu chí này trong giai đoạn tới. Cuốn sách là tài liệu hữu ích giúp các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và bạn đọc có thêm những hiểu biết về xây dựng khung tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Sinh, PGS.TS. NGND. Trần Hiếu Nhuệ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hal G. Rainey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hirotaka Takeuchi và Ikujiro Nonaka
  Giá tiền: 385.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 189.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Hoàng Văn Cường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Klaus Schwab và Thierry Malleret
  Giá tiền: Liên hệ