Loading...

Xây dựng môi trường pháp lý bảo đảm sự phát triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân

Xây dựng môi trường pháp lý bảo đảm sự phát triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu (Đồng chủ biên)
Số trang: 472 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 10/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp bài viết của các chuyên gia luật học và kinh tế bàn về môi trường pháp lý trong hoạt động và sự phát triển của kinh tế tư nhân; đề xuất và kiến nghị những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về kinh tế tư nhân.

  Cuốn sách được chia làm 06 phần:

  Phần I: Tổng quan về kinh tế tư nhân ở Việt Nam;

  Phần II: Nhà nước và sự phát triển của kinh tế tư nhân;

  Phần III: Pháp luật dân sự và thương mại với sự pháp triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân;

  Phần IV: Pháp luật cạnh tranh, đầu tư và tài chính - ngân hàng với sự phát triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân;

  Phần V: Pháp luật đất đai - môi trường với sự phát triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân;

  Phần VI: Pháp luật lao động và an sinh xã hội với sự phát triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà hoạch định chính sách trong xây dựng pháp luật về bảo đảm sự phát triển bền vững của kinh tế tư nhân. Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Lý Trần Lê
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Trần Thị Vân Hoa (Chủ biên)
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Văn Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 28.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, PGS.TS. Vũ Công Giao, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Hằng
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Quế Anh, TS. Bùi Tiến Đạt, PGS.TS. Vũ Công Giao, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ