Xây dựng môi trường pháp lý bảo đảm sự phát triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân

Xây dựng môi trường pháp lý bảo đảm sự phát triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu (Đồng chủ biên)
Số trang: 472 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 10/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp bài viết của các chuyên gia luật học và kinh tế bàn về môi trường pháp lý trong hoạt động và sự phát triển của kinh tế tư nhân; đề xuất và kiến nghị những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về kinh tế tư nhân.

  Cuốn sách được chia làm 06 phần:

  Phần I: Tổng quan về kinh tế tư nhân ở Việt Nam;

  Phần II: Nhà nước và sự phát triển của kinh tế tư nhân;

  Phần III: Pháp luật dân sự và thương mại với sự pháp triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân;

  Phần IV: Pháp luật cạnh tranh, đầu tư và tài chính - ngân hàng với sự phát triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân;

  Phần V: Pháp luật đất đai - môi trường với sự phát triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân;

  Phần VI: Pháp luật lao động và an sinh xã hội với sự phát triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà hoạch định chính sách trong xây dựng pháp luật về bảo đảm sự phát triển bền vững của kinh tế tư nhân. Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ