Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật

Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật
Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Thu Hằng, PGS.TS. Lương Khắc Hiếu (Đồng chủ biên)
Số trang: 394 trang
Giá tiền: 189.000 đ
Xuất bản: Tháng 02/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thời gian qua, thông qua việc thông tin sai lệch, mập mờ, phiếm diện, các thế lực phản động và các phần tử cơ hội chính trị đã lợi dụng các trang mạng xã hội để bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo của Đảng, công khai bày tỏ quan điểm đối lập, khơi gợi hận thù chế độ, khai thác tâm lý bức xúc của người dân… Trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, xuất hiện một số tác phẩm có biểu hiện cực đoan, chỉ tập trung tô đậm những mặt trái của đời sống xã hội mà không cảm nhận được đầy đủ bản chất, chiều sâu, tính phức tạp của quá trình chuyển biến mang tính lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước. Đó chính là biểu hiện của sự phản ánh sai lệch bản chất đời sống xã hội, đi ngược lại chính sách phát triển văn học nghệ thuật của Đảng và Nhà nước. Thực tế đó đặt ra yêu cầu bức thiết về việc bảo vệ nền tảng lý luận, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và xử lý những thông tin xuyên tạc. Cuốn sách Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật, cung cấp nguồn tài liệu giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tỉnh táo nhận diện và đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

  Cuốn sách là công trình nghiên cứu khá công phu, nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật, khảo sát, nhận diện thực trạng vấn đề này ở Việt Nam, từ đó tìm kiếm giải pháp và mô hình tối ưu hóa xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ma Văn Kháng
  Giá tiền: 96.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đoàn Triệu Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Hoàng Đăng Quang - PGS.TS. Vũ Thanh Sơn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 338.000 đ
  Tác giả: Michael Zweig
  Giá tiền: 328.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Vũ Ngọc Khánh
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lê Quốc Lý và ThS. Lê Quốc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. NGND. Hà Minh Đức
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Minh Hải
  Giá tiền: 128.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 339.000 đ