Xúc tiến thương mại - Lý luận và thực tiễn

Xúc tiến thương mại - Lý luận và thực tiễn
Tác giả: TS. Lê Hoàng Oanh
Số trang: 400 trang
Giá tiền: 64.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Xúc tiến thương mại ở Việt Nam ngày càng khẳng định là công cụ không thể thiếu trong việc thúc đẩy hoạt động thương mại, nhất là trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Xúc tiến thương mại ngày càng trở thành phương thức hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp nhằm tận dụng những cơ hội và hạn chế những thách thức từ các cam kết quốc tế trong việc mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, đặc biệt là miền núi, biên giới và hải đảo.

  Đối với Việt Nam, xúc tiến thương mại còn là lĩnh vực mới mẻ, chính vì vậy, vẫn chưa thể định hình một cách bài bản về mặt lý luận lẫn thực tiễn, đặt ra cho nhà quản lý, giới khoa học quan tâm đến lĩnh vực xúc tiến thương mại nhiều việc phải làm. Cũng chính vì thế, dù đã có những công trình nghiên cứu, bài viết đề cập tới lĩnh vực xúc tiến thương mại nhưng cho đến nay, chưa có cuốn sách nào đề cập một cách toàn diện, đầy đủ về lĩnh vực này.

  Trước yêu cầu đó, Tiến sĩ luật học Lê Hoàng Oanh, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, qua thực tế công tác cùng nhiệt huyết khoa học đã viết cuốn sách với tiêu đề: Xúc tiến thương mại - Lý luận và thực tiễn.

  Trong cuốn sách, sau khi khái quát những vấn đề lý luận về hoạt động xúc tiến thương mại, tác giả đã giới thiệu hệ thống xúc tiến thương mại hiện hành ở nước ta cùng những hoạt động chính của nó; từ đó, đặt ra những yêu cầu về quản lý nhà nước, phương thức hỗ trợ và một số kỹ năng cơ bản về xúc tiến thương mại mà các tổ chức doanh nghiệp cần quan tâm.

  Cuốn sách được xây dựng nhằm mục đích đóng góp một phần nhận thức đầy đủ những vấn đề cơ bản về xúc tiến thương mại, từ cách tiếp cận khoa học và thực tiễn. Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu, giảng dạy, học tập, ứng dụng, qua đó góp phần làm cho hoạt động xúc tiến thương mại còn non trẻ ở Việt Nam hoàn thiện về lý luận, phong phú về thực tiễn, bắt nhịp với xu thế hội nhập toàn cầu.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ