Đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế - Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc

Đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế - Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc
Tác giả: Hội đồng Lý luận TW
Số trang: 452 trang
Giá tiền: 71.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hội thảo Lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ sáu với chủ đề “Đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế - Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc” được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 8 đến 10 tháng 8 năm 2010. Hội thảo lần này lại càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra đúng vào năm kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, năm Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

  Đây là chủ đề mà hai Đảng đều rất quan tâm do ý nghĩa lý luận và thực tiễn vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài. Hội thảo đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa trong tiến trình cách mạng và trong công cuộc đổi mới, cải cách mở cửa của Việt Nam và Trung Quốc; cả hai Đảng đều đang dẫn dắt đất nước của mình theo phương châm chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

  Tại Hội thảo, hai bên đã trao đổi, tiếp thu những kinh nghiệm và bài học của nhau xung quanh chủ đề xây dựng văn hóa để nắm bắt đặc điểm và quy luật xây dựng văn hóa trong tình hình mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, phát triển văn hóa của hai Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung Quốc, thúc đẩy sự phát triển phồn vinh của hai nước.

  Cuốn sách Đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế - Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc là tập hợp các tham luận của các nhà khoa học, nghiên cứu của hai Đảng tại Hội thảo này, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản. Nội dung cuốn sách đề cập các vấn đề đi sâu cải cách thể chế văn hóa, vấn đề nâng cao sức mạnh mềm văn hóa quốc gia, vấn đề sáng tác, xuất bản sản phẩm văn hóa…, thể hiện sâu sắc nhận thức đối với cơ hội và thách thức trong sự nghiệp xây dựng văn hóa, xác định yêu cầu và nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng văn hóa… trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, v.v..

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Xuân Đính
  Giá tiền: 1.000.000 đ
  Tác giả: Hồ Sơn Đài (Chủ biên)
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Liên
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ