Loading...

Chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi
Số trang: 228 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12-2019
  • Thông tin sách
  • Bình luận
  • Cuốn sách cung cấp các thông tin cơ bản về bối cảnh thế giới và khu vực biển Đông; các thông tin về tiềm năng, thế mạnh, các cơ hội và thách thức đối với phát triển bền vững kinh tế biển nước ta dựa trên nền tảng của kinh tế biển xanh; bảo vệ các quyền và lợi ích của nước ta trên biển Đông; chủ trương, quan điểm chiến lược và các giải pháp cơ bản của Đảng và Nhà nước ta trong lãnh đạo phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

    Sản phẩm cùng loại

    Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: GS. Lê Thi
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: ThS.BS. Nguyễn Huy Cường
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: ThS. Phạm Thị Phượng
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: Nguyễn Đình Lân
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy - PGS.TS. Đặng Khắc Ánh
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: PGS.TS. Ngô Hữu Thảo, Trương Hải Cường
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: GS.TS. Cao Tiến Đức (Chủ biên)
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: TS. Dương Kim Anh
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: TS. Đỗ Xuân Lân - Nguyễn Hà Anh
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: PGS.TS. Huỳnh Thị Lan Hương (Chủ biên); TS. Nguyễn Đình Đáp; TS. Nguyễn Thị Liễu; ThS. Nguyễn Hoàng Thủy
    Giá tiền: Liên hệ