Loading...

Hướng dẫn cộng đồng xây dựng mô hình bảo vệ môi trường

Hướng dẫn cộng đồng xây dựng mô hình bảo vệ môi trường
Tác giả: Cục Bảo vệ môi trường
Số trang: 144 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hiện nay tình trạng suy thoái tài nguyên đất, nước, đa dạng sinh học do việc khai thác, sử dụng tài nguyên không hợp lý và từ việc sử dụng các hóa chất nông nghiệp, rác thải, ô nhiễm từ các làng nghề đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường ở các vùng nông thôn. Sự ô nhiễm không khí do bụi và khí thải; nước thải công nghiệp và đô thị cũng như vấn đề thiếu nước sạch, vệ sinh môi trường không an toàn trong môi trường đô thị ngày càng gia tăng.

  Với mong muốn cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc tại các địa phương cũng như phát động phong trào bảo vệ môi trường trong toàn dân, cuốn sách Hướng dẫn cộng đồng xây dựng mô hình bảo vệ môi trường được biên soạn, tập trung vào các nội dung: tổng quan chung về môi trường và ô nhiễm môi trường ở nông thôn và đô thị; các mô hình bảo vệ môi trường tiêu biểu và các bước phát huy hiệu quả của các mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng.

  Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cán bộ cơ sở cấp xã, phường, thị trấn trong việc hướng dẫn nhân dân thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Lê Thi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS.BS. Nguyễn Huy Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Phạm Thị Phượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Đình Lân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy - PGS.TS. Đặng Khắc Ánh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Ngô Hữu Thảo, Trương Hải Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Cao Tiến Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Dương Kim Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Xuân Lân - Nguyễn Hà Anh
  Giá tiền: Liên hệ