Loading...

Hướng dẫn quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống ở cơ sở

Hướng dẫn quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống ở cơ sở
Tác giả: Phạm Lan Oanh, Nguyễn Hoàng
Số trang: 210 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp tư liệu, kiến thức chung về lễ hội truyền thống ở Việt Nam như: loại hình, giá trị lễ hội và thực trạng tổ chức, quản lý lễ hội hiện nay ở cơ sở, cũng như các vấn đề về nguyên tắc, quy trình tổ chức, quản lý lễ hội truyền thống và một số văn bản quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống.

  Nội dung cuốn sách gồm hai chương:

  Chương I: Những vấn đề chung về lễ hội;

  Chương II: Quản lý và tổ chức lễ hội truyền thống ở cơ sở.

  Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở trong việc quản lý lễ hội truyền thống. Từ đó góp phần đẩy mạnh và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, đồng thời khắc phục dần các hạn chế, tiêu cực của lễ hội trong đời sống xã hội đương đại.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương - Nguyễn Ngọc Khánh Linh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Sâm - Vũ Văn Bái - Dương Hồng Hạnh (Sưu tầm, biên soạn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng - ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Phú - TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tá, Tiến sĩ Lương Khắc Vọng (Biên soạn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Trọng Thành, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Nguyệt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thế Thịnh (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trương Sỹ Hùng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Kim Quang Minh - Dương Văn Khánh - Trần Hương Lan
  Giá tiền: Liên hệ