Loading...

Hướng dẫn quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống ở cơ sở

Hướng dẫn quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống ở cơ sở
Tác giả: Phạm Lan Oanh, Nguyễn Hoàng
Số trang: 210 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp tư liệu, kiến thức chung về lễ hội truyền thống ở Việt Nam như: loại hình, giá trị lễ hội và thực trạng tổ chức, quản lý lễ hội hiện nay ở cơ sở, cũng như các vấn đề về nguyên tắc, quy trình tổ chức, quản lý lễ hội truyền thống và một số văn bản quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống.

  Nội dung cuốn sách gồm hai chương:

  Chương I: Những vấn đề chung về lễ hội;

  Chương II: Quản lý và tổ chức lễ hội truyền thống ở cơ sở.

  Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở trong việc quản lý lễ hội truyền thống. Từ đó góp phần đẩy mạnh và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, đồng thời khắc phục dần các hạn chế, tiêu cực của lễ hội trong đời sống xã hội đương đại.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Lê Thi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS.BS. Nguyễn Huy Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Phạm Thị Phượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Đình Lân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy - PGS.TS. Đặng Khắc Ánh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Ngô Hữu Thảo, Trương Hải Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Cao Tiến Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Dương Kim Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Xuân Lân - Nguyễn Hà Anh
  Giá tiền: Liên hệ