Loading...

Hướng dẫn phương pháp khuyến nông

Hướng dẫn phương pháp khuyến nông
Tác giả: TS. Ngô Xuân Hoàng (Chủ biên)
Số trang: 110 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách đề cập đến: một số vấn đề chung về khuyến nông và hoạt động khuyến nông; tổ chức khuyến nông ở Việt Nam cũng như­ vai trò, chức năng của tổ chức khuyến nông hiện tại và trong tư­ơng lai; cán bộ khuyến nông và vai trò, nhiệm vụ của cán bộ khuyến nông trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn; đối tư­ợng của khuyến nông và các ph­ương pháp cần sử dụng để thực hiện tốt công tác khuyến nông ở các cấp; cách xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hoạt động khuyến nông ở các cấp cũng như­ ph­ương pháp đánh giá kết quả hoạt động khuyến nông và kết quả hoạt động của cán bộ khuyến nông...

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích góp phần nâng cao hiểu biết giúp người nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống, nâng cao trình độ dân trí trong đời sống nông thôn.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tá, Tiến sĩ Lương Khắc Vọng (Biên soạn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Trọng Thành, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Nguyệt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thế Thịnh (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trương Sỹ Hùng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Kim Quang Minh - Dương Văn Khánh - Trần Hương Lan
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. NGND. Nguyễn Bá Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đăng Trường (Biên soạn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ma Văn Kháng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thiếu tướng, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ