Loading...

Sổ tay an toàn thực phẩm

Sổ tay an toàn thực phẩm
Tác giả: Bộ Công thương
Số trang: 214 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp các kiến thức và hỗ trợ công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương và hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, cuốn sách còn cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước ngành Công Thương một số thông tin và văn bản quản lý nhà nước liên quan đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

  Nội dung cuốn sách được chia thành bốn chương:

  Chương 1: Một số vấn đề chung về vệ sinh an toàn thực phẩm;

  Chương 2: Hướng dẫn xây dựng hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh;

  Chương 3: Các yêu cầu về an toàn thực phẩm cần đáp ứng trong quá trình thẩm định thực tế;

  Chương 4: Các câu hỏi thường gặp trong quá trình cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trong kinh doanh.

  Cuốn sách góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đến các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng như nâng cao nhận thức của người dân về an toàn thực phẩm.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tá, Tiến sĩ Lương Khắc Vọng (Biên soạn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Trọng Thành, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Nguyệt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thế Thịnh (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trương Sỹ Hùng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Kim Quang Minh - Dương Văn Khánh - Trần Hương Lan
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. NGND. Nguyễn Bá Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đăng Trường (Biên soạn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ma Văn Kháng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thiếu tướng, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ