Loading...

Tìm hiểu Luật công chứng năm 2014

Tìm hiểu Luật công chứng năm 2014
Tác giả: Trương Hồng Quang, Nguyễn Trà
Số trang: 156 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 94 câu hỏi và trả lời đề cập những điểm mới của Luật công chứng năm 2014, cụ thể như: khái niệm về công chứng và Công chứng viên; chức năng, nguyên tắc hành nghề của Công chứng viên; phân biệt công chứng và chứng thực; những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động công chứng; nguyên tắc thành lập tổ chức hành nghề công chứng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng; các loại giấy tờ, văn bản được công chứng; quy định về việc nhận lưu giữ di chúc của tổ chức hành nghề công chứng; các thủ tục tiến hành công chứng; mức thu phí công chứng và các loại chi phí khi yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch,...

  Với những câu trả lời cụ thể, rõ ràng cho các câu hỏi trong từng vấn đề, cuốn sách là cẩm nang giúp các cơ quan, tổ chức, cũng như các cá nhân có nhu cầu tìm hiểu pháp luật về công chứng, nắm vững và áp dụng đúng các quy định của pháp luật về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương - Nguyễn Ngọc Khánh Linh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Sâm - Vũ Văn Bái - Dương Hồng Hạnh (Sưu tầm, biên soạn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng - ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Phú - TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tá, Tiến sĩ Lương Khắc Vọng (Biên soạn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Trọng Thành, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Nguyệt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thế Thịnh (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trương Sỹ Hùng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Kim Quang Minh - Dương Văn Khánh - Trần Hương Lan
  Giá tiền: Liên hệ