Loading...

Tìm hiểu Luật công chứng năm 2014

Tìm hiểu Luật công chứng năm 2014
Tác giả: Trương Hồng Quang, Nguyễn Trà
Số trang: 156 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 94 câu hỏi và trả lời đề cập những điểm mới của Luật công chứng năm 2014, cụ thể như: khái niệm về công chứng và Công chứng viên; chức năng, nguyên tắc hành nghề của Công chứng viên; phân biệt công chứng và chứng thực; những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động công chứng; nguyên tắc thành lập tổ chức hành nghề công chứng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng; các loại giấy tờ, văn bản được công chứng; quy định về việc nhận lưu giữ di chúc của tổ chức hành nghề công chứng; các thủ tục tiến hành công chứng; mức thu phí công chứng và các loại chi phí khi yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch,...

  Với những câu trả lời cụ thể, rõ ràng cho các câu hỏi trong từng vấn đề, cuốn sách là cẩm nang giúp các cơ quan, tổ chức, cũng như các cá nhân có nhu cầu tìm hiểu pháp luật về công chứng, nắm vững và áp dụng đúng các quy định của pháp luật về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Lê Thi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS.BS. Nguyễn Huy Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Phạm Thị Phượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Đình Lân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy - PGS.TS. Đặng Khắc Ánh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Ngô Hữu Thảo, Trương Hải Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Cao Tiến Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Dương Kim Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Xuân Lân - Nguyễn Hà Anh
  Giá tiền: Liên hệ