Kỹ năng lập và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã, phường, thị trấn

 Kỹ năng lập và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã, phường, thị trấn
Tác giả: Nhiều tác giả
Số trang: 328 trang
Giá tiền: 50.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập trung trình bày những nội dung cơ bản như: tổng quan về lập kế hoạch, quy trình, nội dung, phương pháp, việc tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi đánh giá công tác lập và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

  cũng như hệ thống các chỉ tiêu và phương pháp tính các chỉ tiêu trong công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống biểu mẫu và hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu trong công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cấp xã, phường, thị trấn; đồng thời ở phần cuối sách còn có hệ thống câu hỏi và đáp về kỹ năng lập và chỉ đạo thực hiện kế hoạch  phát triển kinh tế xã hội ở  cấp xã, phường, thị trấn. Đây là những câu hỏi thiết thực, cơ bản mà những người làm công tác cần nắm vững; các câu trả lời ngắn gọn, súc tích, sát với thực tế.

  Cuốn sách sẽ là tài liệu bổ ích cho các đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở xã, phường, thị trấn; phục vụ cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và đông đảo bạn đọc. Đặc biệt, khi trong tình hình hiện nay ở các cấp cơ sở, đội ngũ cán bộ đang từng bước được chuẩn hóa, số lượng cán bộ có trình độ còn rất ít.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ