Nguyên tắc suy đoán vô tội trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam

 Nguyên tắc suy đoán vô tội trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Việc nghiên cứu vấn đề Nguyên tắc suy đoán vô tội trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam là việc làm cần thiết không những về mặt lý luận mà còn là đòi hỏi của thực tiễn hiện nay.

  Dưới góc độ khoa học luật tố tụng hình sự, cuốn sách làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về nguyên tắc suy đoán vô tội trong pháp luật tố tụng hình sự; phân tích làm rõ thực trạng sự thể hiện nguyên tắc suy đoán vô tội trong pháp luật tố tụng hình sự và thực tiễn áp dụng ở nước ta; nghiên cứu, so sánh những quy định của pháp luật tố tụng hình sự của nước ta về nguyên tắc suy đoán vô tội với những quy định tương ứng trong pháp luật tố tụng hình sự của một số nước trên thế giới để rút ra những giá trị hợp lý về hoạt động lập pháp tố tụng hình sự; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện những quy định của pháp luật tố tụng hình sự về suy đoán vô tội và nhằm bảo đảm thực hiện nguyên tắc suy đoán vô tội trong tố tụng hình sự Việt Nam; qua đó, góp phần vào công cuộc cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay.

  Cuốn sách với gần 300 trang, được chia thành ba chương là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cán bộ, học viên chuyên ngành pháp luật khi nghiên cứu, giảng dạy khoa học pháp lý nói chung, khoa học luật tố tụng hình sự nói riêng cũng như trong thực tiễn các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
  Giá tiền: 288.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Quang Đạo (Chủ biên), Nguyễn Thị Kim Oanh
  Giá tiền: 132.000 đ