Loading...

Về văn hóa sinh thái và phát triển bền vững ở nước ta hiện nay

Về văn hóa sinh thái và phát triển bền vững ở nước ta hiện nay
Tác giả: TS. Vi Thái Lang - TS. Trần Thị Hồng Loan
Số trang: 282 trang
Giá tiền: 42.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách giúp bạn đọc có cái nhìn đúng đắn hơn về văn hóa sinh thái, phát triển bền vững ở nước ta đang đặt ra đó là: Lý luận về văn hóa sinh thái và phát triển bền vững; kết cấu văn hóa sinh thái; phát triển bền vững và mối quan hệ giữa văn hóa sinh thái và phát triển bền vững của xã hội. Một số vấn đề về văn hóa sinh thái và phát triển bền vững ở Việt Nam như: điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội đối với sự hình thành các giá trị văn hóa sinh thái ở Việt Nam hiện nay; thực trạng văn hóa sinh thái đối với sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Một số giải pháp xây dựng văn hóa sinh thái để phát triển bền vững, tập trung đến những giải pháp: nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sinh thái truyền thống; phát triển đồng bộ các yếu tố của văn hóa sinh thái thúc đẩy sự phát triển bền vững; phát huy vai trò tích cực của các yếu tố phát triển bền vững để nâng cao văn hóa sinh thái.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Tạp chí Xây dựng Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 96.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Lâm Thành - ThS. Triệu Văn Bình (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 80.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: 177.000 đ
  Tác giả: Harvey G.Cox – Ikeda Daisaku; Dịch giả: Trần Quang Tuệ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Thanh Hương
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TSKH. Thào Xuân Sùng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vương Tương Huệ, Thanh Hương dịch
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Quỳnh Trang
  Giá tiền: 64.000 đ