Loading...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Bùi Kim Hiếu
Số trang: 274 trang
Giá tiền: 61.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Môi trường có vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo đảm sự tồn tại và phát triển của con người, của nền kinh tế của mỗi quốc gia và cả nhân loại. Tại Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường là một nội dung khá mới về mặt lý luận. Ở nước ta hiện nay, trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường được coi là một trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng.

  Cuốn sách Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay do TS. Bùi Kim Hiếu biên soạn. Nội dung cuốn sách trình bày những vấn đề lý luận chung và pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm mỗi trường; phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường; đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhà hoạch địch chính sách, các nhà khoa học, các giảng viên, học viên, sinh viên chuyên ngành môi trường và những độc giả có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề này

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Tạp chí Xây dựng Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 96.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Lâm Thành - ThS. Triệu Văn Bình (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 80.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: 177.000 đ
  Tác giả: Harvey G.Cox – Ikeda Daisaku; Dịch giả: Trần Quang Tuệ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Thanh Hương
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TSKH. Thào Xuân Sùng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vương Tương Huệ, Thanh Hương dịch
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Quỳnh Trang
  Giá tiền: 64.000 đ