Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt - Lào trong quá trình hội nhập quốc tế

Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt - Lào trong quá trình hội nhập quốc tế
Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Số trang: 788 trang
Giá tiền: 240.000 đ
Xuất bản: Tháng 12-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm hơn 50 bài viết của các nhà lãnh đạo, quản lý và nhà khoa học,… của Việt Nam và Lào, được chọn lọc từ các bài tham luận tại Hội thảo khoa học “Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt - Lào trong quá trình hội nhập quốc tế” do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Lào đồng tổ chức. Các bài viết của các tác giả về những vấn đề chung của văn hóa và văn hóa truyền thống; về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gìn giữ văn hóa truyền thống và sự giao lưu tiếp thu, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại trong mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào cũng như trong một thế giới toàn cầu và hội nhập mạnh mẽ, đa phương, đa cực hiện nay.

  Nội dung cuốn sách cung cấp thêm cho bạn đọc những vấn đề về quan điểm, đường lối gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đề xuất, gợi mở một số phương hướng nhằm tiếp tục phát triển văn hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng hội nhập ở cả hai nước Việt Nam - Lào.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ
  Tác giả: Denise Affonco; Biên dịch: Trần Quang Hiếu; Hiệu đính: Lê Mạnh Linh
  Giá tiền: 92.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ